Du är här:

I och med att allt fler organisationer ställer krav på att deras kunder och samarbetspartners har ett kvalitets- och miljöledningssystem har ABF Vuxenutbildning AB valt att bli certifierat för FR2000, utgåva 2017. Certifieringen är ett bevis på att vårt ledningssystem är integrerat i vårt företag och att vi säkerställer viktiga krav på kvalitet, miljö, kompetensförsörjning, hälsa och säkerhet.

Du kan läsa mer om FR2000 här.

Certifikat 2022 FR2000 ABF Göteborg Vuxenutbildning AB Sv