Du är här:

Hotellreceptionist och konferensvärd – validering

Den här valideringsingången är för dig som har yrkeserfarenhet och kompetens inom yrkesområdet och som nu vill validera de kurser som du redan har kunskaper om.

Validering innebär att en persons kunskaper och kompetenser kartläggs och bedöms på ett strukturerat sätt. Valideringen sker mot kunskaper och kompetenser motsvarande Skolverkets nationella kurs- och ämnesplaner.

 

Mer info och ansökan: Göteborgs Stad
Förkunskaper: Svenska/Svenska som andraspråk på grundläggande nivå, och arbetat minst ett år inom yrket.
Ort: Göteborg
Studievägledning: Göteborgs stad
Studiemedel: Du kan ansöka om studiemedel från CSN (Centrala studiestödsnämnden) under din utbildning förutsatt att du uppfyller kraven.
Har du frågor?
Carolina Alexandersson, e-post: carolina.alexandersson@abfvux.se