Du är här:

Nytt till oktoberstarten av kurser.

Internantagningen upphör från och med oktoberstarten och det betyder att alla elever ska göra webbansökan till kurser på grundläggande nivå under ansökningsperioden 3-23 aug.

Om du ska studera grundläggande kurser eller gymnasiala kurser i oktober måste du göra en webbansökan, länk finner du längre ner.

Är du elev som ska fortsätta att läsa svenska som andraspråk efter sfi, behöver själv söka sin kurs via webben. Det gäller även för dig som ska fortsätta på överliggande delkurs inom grundläggande kurser.

Ansökan görs här

Klicka här och läs om hur du göra en webbansökan. Här kan du läsa hur du gör för att skapa ett konto, hitta din kurs och du finner även film om hur du söker.

Våra Studie- och yrkesvägledningen kommer att bistå med informationsträffar online, som elever kan boka in sig på. Här finner du uppgifter till våra Studie- och yrkesvägledare.