Du är här:

Rutin avseende närvarorapport:

Elever beställer närvarorapport genom att fylla i ett formulär digitalt på ABF Vux hemsidan eller via läroplattformen Canvas. Handläggningstiden är 3–5 dagar. När rapporten är sammanställd får eleverna besked om detta via mejl, och får även närvarorapporten digitalt. Det finns även möjlighet att få den utskriven på skolan. Vi skriver endast närvaro för hela månader, och endast för föregående månad. Det finns inte utrymme att justera detta då närvarorapporteringen annars tar allt för mycket tid från ordinarie verksamhet.