Du är här:

Studieekonomi

Studiefinansiering

Utbildningarna vid ABF Vux är gratis. Väljer du en grundläggande eller gymnasial utbildning har du dessutom rätt att söka studiemedel. Enda undantaget är Svenska för invandrare (Sfi) som också är avgiftsfri men som inte berättigar dig till studiemedel.

Vad är studiemedel?

Studiemedel är ett ekonomiskt stöd som består av en bidragsdel och en lånedel. Bidragsdelen är en gåva från staten, medan lånedelen måste betalas tillbaka. Du har rätt att ansöka om studiemedel från och med hösten det år du fyller 20 år till och med det år du fyller 54 år. Vill du bara ansöka om bidraget är det fritt fram.

Hel-, del- eller halvtid

Studiemedel kan betalas ut för varje hel vecka som du deltar i en utbildning. Du kan få studiemedel för 100, 75 eller 50 procents studietakt. Är du vårdnadshavare kan du även få ett tilläggsbidrag.

Hur söker jag studiemedel?

Det finns flera olika sätt att söka studiemedel:

  1. Kryssa för rutan att du tänker söka studiemedel i samband med din ansökan till ABF Vux. Då får du en blankett hemskickad från CSN, förtryckt med de kurser du har antagits till, som du sedan returnerar till CSN.
  2. Har du e-legitimation? Då kan du ansöka direkt via Internet på CSN:s hemsida.

Vill du veta mer?

Se filmen om studiemedel här

Kontakta CSN (Centrala Studiestödsnämnden) på telefon 0771-27 60 00, eller gå in på CSN:s webbplats www.csn.se.