Du är här:

Vanliga frågor kring studier hos ABF Vux Distans

Hur fungerar distansstudier?

Vid distansstudier lägger du upp din studietid själv, som det passar dig. Det är inga lärarledda lektioner, men det förekommer handledningstillfällen tillsammans med lärare (dessa är inte obligatoriska, men det rekommenderas att man deltar). Det finns alltså inget schema, men det kan förekomma obligatoriska moment såsom prov på tider som läraren bestämmer. I vissa kurser är det krav på nationellt prov som då görs på lokal i din hemkommun. De nationella proven ligger i slutet av kursperioden och du kommer att få veta provdatum i god tid.

Hur ansöker jag?

Du ansöker via den kommunala vuxenutbildningen som sköter antagningen och fördelar elever, sedan registreras du hos oss på ABF Vux Distans. Vid frågor gällande ansökan och antagning, vänd dig till vuxenutbildningen i din hemkommun.

Vilken studietakt ska jag välja?

När du blir antagen att studera hos oss, väljer du beroende på hemkommun studietakt antingen genom att för varje kurs ange på hur lång tid du vill läsa den (5, 10, 15 eller 20 veckor) eller uttryckt i procent av heltid. I det senare fallet behöver du själv räkna ut studietaktenI kursinnehållet på Canvas finns planeringar att följa för de olika studietakterna. Gällande tidsåtgång bör man räkna med att heltidsstudier motsvarar 40 timmar i veckan, även om det kan variera mellan individer beroende på studievana, förkunskaper, m.m.

Kan jag byta studietakt?

Känner du under kursens gång att du skulle vilja förkorta eller förlänga din studietid, så kontaktar du din lärare. Om du har studiemedel från CSN, så glöm inte att efter du fått godkännande meddela dem din studietaktsändring (gör du inte det kan du antingen få för lite eller för mycket studiemedel och i det senare fallet bli återbetalningsskyldig). Känner du att du behöver längre tid än 20 veckor, så kontaktar du studie- och yrkesvägledaren i din hemkommun.

Det går bra att slutföra och bli betygsatt i förtid i kursen om det fungerar för läraren. Isåfall kan vi antingen ändra ditt kursslut till ett tidigare datum (närmsta fredag efter betygsättning), eller vänta med att skicka in betyget till vuxenutbildningen om du vill att din kursperiod ska överensstämma med den du har sökt studiemedel för.

Hur beställer jag studieintyg?

Du beställer studieintyg från vuxenutbildningen i din hemkommun.

Vad menas med avbrott?

Avbrott innebär att du blir avbruten från din kurs. Avbrott kan ske på 4 olika sätt:

  1. Eleven lämnar återbud innan kursstart (kurs ej påbörjad).
  2. Eleven meddelar att hen avbryter påbörjad kurs (kursavbrott).
  3. Eleven är inaktiv under första kursveckan (kurs ej påbörjad).
  4. Eleven är sammanhängande inaktiv i mer än tre veckor (kursavbrott).

*Att vara inaktiv betyder att man inte har gjort något som innebär framsteg i kursen, såsom inlämningsuppgifter/diagnoser/prov/quiz eller att få handledning. Att endast besöka kursen i Canvas och titta på kursinformation räknas inte som aktivitet. Under första kursveckan är minimumkravet att man ska ha gjort sin individuella planering.

Vad är Canvas och hur loggar jag in?

Canvas är vår läroplattform, där man får information om kursen och dess innehåll. Det är även här man skickar in sina uppgifter, kan hålla kontakt med sin lärare och en av de kanaler man kan få handledning via.

För att logga in på Canvas behöver man först skapa ett lösenord genom att klicka på ”Glömt lösenord” och vara noga med att ange rätt e-postadress (den man ansökte med). Invänta mailinstruktioner (kolla även skräpposten). Viktigt att tänka på är att man får tillgång till Canvas tidigast en vecka innan kursstart och kursens innehåll publiceras senast kl.09.00 på kursens startdag.

Att vara aktiv i Canvas innebär att man måste delta i undervisningen; lämna in uppgifterna som visas i modulerna samt genomföra diagnoser och prov.

Hur får jag kontakt med läraren?

Kontakt med lärare sker via meddelandefunktionen i Canvas. Inkorg -> nytt meddelande -> välj kurs -> skriv ditt meddelande -> skicka. 

Vad innehåller min kurs?

Frågor kring kursens innehåll ställs till läraren efter kursstart via meddelandefunktionen i Canvas.

Vilken kurslitteratur ska jag använda mig av?

Det finns en allmän lista med angiven kurslitteratur för olika ämnen. Skulle din kurs inte stå med i listan så kan det vara på det viset att ingen kurslitteratur behövs. Frågor om kurslitteraturen ställs till läraren.

Kurslitteraturen betalas av eleven.

Har du frågor om CSN?

Ansökan till CSN samt frågor kring studiemedel hänvisas dit. Det är vuxenutbildningen i den kommun som antagit till utbildningen hos oss som rapporterar de siffror CSN stämmer av emot, så om CSN har felaktig information kring omfattningen av dina studier (studiestart/avbrott, studietakt och kurspoäng) är det kommunen du skall höra av dig till. Viktigt att veta är att om man gör ändringar i sina studier så är det också elevens skyldighet att meddela CSN och underlåtenhet kan medföra återbetalningsskyldighet.

Hur gör jag om jag blir sjuk / behöver vårda sjukt barn?

Om man blir sjuk och inte kan närvara vid undervisningstillfällen, så måste man kontakta sin lärare och Försäkringskassan redan första sjukdagen. Vid längre sjukdom (mer än 2 veckor) måste ett läkarintyg lämnas in till skolan via e-post. Görs inte detta påverkas dina studier samt ditt studiemedel och man kan bli återbetalningsskyldig.

Vid vård av sjukt barn anmäls detta till CSN senast en vecka efter första vårddagen, inom 2 veckor ska en skriftlig försäkran lämnas in till densamma. Blir perioden längre än en vecka krävs ett läkarintyg som skickas in till skolan.

När får jag mitt betyg?

Betyg sätts i slutet av kursen. Betygen A till E är godkända betyg medan F är ett underkänt betyg. På SFI och på grundläggande nivå finns betygen G (godkänd) och IG (icke godkänd). Ett tag efter betygssättningen syns betygen automatiskt på antagning.se. Vill du ha ditt betyg hemskickat går det bra att beställa det hos vuxenutbildningen i din kommun.

Kan jag göra prövning i en kurs hos ABF Vux Distans och hur går det till?

En prövning innebär att du examineras i en kurs enligt Skolverkets betygskriterier för kursen. Du anmäler dig hos vuxenutbildningen antingen i din hemkommun eller en annan kommun där kursen ges. Om prövningen genomförs hos ABF Vux kommer du att få information från den ansvariga läraren ungefär en vecka innan prövningsperiodens början. Det är läraren som bestämmer hur prövningen ska utformas, så upplägget och examinationsformen kan se olika ut. Det ges ingen undervisning och du förväntas ha inhämtat all kunskap på egen hand. Ditt betyg rapporteras sedan in till kommunen, som i sin tur rapporterar till den nationella betygsdatabasen.