Du är här:

Vanliga frågor kring distansstudier hos ABF Vux

Canvas

Canvas är vår lärplattform, där man får information om kursen och dess innehåll. Det är även här man skickar in sina uppgifter, får handledning och kan hålla kontakt med sin lärare.

För att logga in på Canvas behöver man först skapa ett lösenord genom att klicka på ”Glömt lösenord” och vara noga med att ange rätt e-postadress (den man ansökte med). Invänta mailinstruktioner (kolla även skräpposten). Viktigt att tänka på är att man får tillgång till Canvas tidigast en vecka innan kursstart och kursens innehåll publiceras senast 09.00 på kursens startdag. 

Att vara aktiv i Canvas innebär att man måste delta i undervisningen; lämna in uppgifterna som visas i modulen samt genomföra prov. 

Kontakt med lärare

Kontakt med lärare sker via meddelandefunktionen i Canvas. Inkorg -> nytt meddelande -> välj kurs -> skriv ditt meddelande -> skicka. 

Avbrott

Avbrott kan ske på fyra olika sätt:

  1. Eleven lämnar återbud (kurs ej påbörjad).
  2. Eleven meddelar att hen avbryter påbörjad kurs (kursavbrott).
  3. Eleven är inaktiv under första kursveckan (kurs ej påbörjad).
  4. Eleven är sammanhängande inaktiv i mer än tre veckor (kursavbrott).

Att vara inaktiv innebär att man inte varit inloggad eller att man varit inloggad, men inte gjort några uppgifter.

Kursinnehåll

Frågor kring kursens innehåll ställs till läraren via meddelandefunktionen i Canvas.

Kurslitteratur

Kurslitteraturen finns listad i varje kurs i Canvas. Det finns också en allmän lista med angiven kurslitteratur för olika ämnen, som är tillgänglig innan kursen publicerats i Canvas. Skulle din kurs inte stå med i listan kan det vara så att ingen kurslitteratur behövs. Frågor om kurslitteraturen ställs till läraren. 
Kurslitteraturen betalas av eleven. 

CSN

Ansökan till CSN samt frågor kring studiemedel hänvisas dit. Viktigt att veta är att om man gör ändringar i sina studier så är det också elevens skyldighet att kontakta CSN. 

Ansökan / Hur ansöker jag 

Man ansöker via kommunerna, som i sin tur fördelar elever och sen antas man till ABF Vux. 

Sjukfrånvaro / vård av sjukt barn

Om man blir sjuk och inte kan närvara vid undervisningstillfällen, så måste man kontakta sin lärare och Försäkringskassan redan första sjukdagen. Vid längre sjukdom (mer än 2 veckor) måste ett läkarintyg lämnas in till skolan via e-post. Görs inte detta påverkas dina studier samt ditt studiemedel och man kan bli återbetalningsskyldig. 

Vid vård av barn anmäls detta till CSN senast en vecka efter första vårddagen, inom 2 veckor ska en skriftlig försäkran lämnas in till densamma. Blir perioden längre än en vecka krävs ett läkarintyg som skickas in till skolan. 

Betyg

Betyg sätts i slutet av kursen. Betygen A till E är godkända betyg medan F är ett underkänt betyg. På grundläggande nivå finns betygen G (godkänd) och IG (icke godkänd). Ett tag efter betygssättningen syns betygen automatiskt på antagning.se.