Du är här:

Vårdbiträde med språkstöd

Vill du arbeta med människor som är i behov av omsorg, omvårdnad och stöd? Denna utbildning ger dig möjligheter att kombinera Sfi eller Svenska som andraspråk med studier inom vård och omsorg, inriktning äldrevård. Du får grundläggande kunskaper inom vård och omsorg och kan senare utbilda dig till undersköterska.

Utbildning leder till ett meningsfullt arbete för dig som tycker om att arbeta med människor. Du får grundläggande kunskaper inom vård och omsorg och kan senare utbilda dig till undersköterska. Praktik (APL, arbetsplatsförlagt lärande) ingår i utbildningen och du kommer att följa din handledares tider.

Du lär dig om hälsa, ohälsa, medicin, pedagogik och psykologi, om människors olika behov och vilken betydelse livsstilen har för hälsan.

I utbildningen ingår moment där du tränar språk i verkliga situationer som kan komma under din praktik samt de yrkeskunskaper som krävs för en framtida anställning i branschen.
Skolan erbjuder även praktiska kurser i metodrummet där du får möjlighet att pröva praktiska moment för att utveckla ditt språk inför praktik.

Fakta – Vårdbiträde med språkstöd

Ansökningsperiod: Avslutad, kursbesked 17 december
Kursstart: 7 januari 2019
Kurslängd: Heltid, 60 veckor, 2,5 terminer
Kurser som ingår:
Vård- och omsorgsarbete 1
Hälsopedagogik
Specialpedagogik 1
Etik och människans livsvillkor
Medicin 1
Psykiatri 1
Psykologi 1
Studieplanering och kartläggning
Yrkessvenska
Studieteknik
Tillvalskurser:
Modersmålsstöd
Språkkurser:
Sfi – Utbildning i svenska för invandrare, kurs C eller D
Svenska som andraspråk, nationell delkurs 1 – 4

Förkunskaper: Sfi C- godkänd. Personlig lämplighet och förutsättningar för studier inom området Vård och omsorg.
Lokal: ABF Vux Stampen, Norra Ågatan 10B, Göteborg
Har du frågor?
Kontakta Anna Petersson, anna.petersson@abf.se

Kursbeskrivning i pdf >