Du är här:

Våra 150 medarbetare på ABF Vuxenutbildning är nyckeln till vår framgång. Möt några av alla våra härliga medarbetare och läs här om hur de tycker det är att arbeta hos oss.


Sedan hösten 2019 arbetar Fredrik Ståhl hos oss i den nya tjänsten, IT-pedagog. Tjänsten innebär att jobba nyskapande, att hitta nya vägar i lärandet, nya möjligheter och använda dem i praktiken. Läs mer om Fredrik här.

Cecilia arbetar som praktikcoach och hjälper till att motivera och stöttar elever med svårigheter att etablera sig i samhället med att bland annat hitta praktikplatser. Läs mer om Cecilia här.

Sedan 2013 arbetar Malin som sfi-lärare. Hon arbetar idag med sfi-kurs b på studieväg 1 där hon hjälper människor som inte är vana studenter att lära sig svenska. Läs mer om Malin här.

Salwa har arbetat som studieadministratör på ABF Vuxenutbildning de senaste tre åren och ingår i ett team med flera administratörer som tillsammans stödjer lärare och elever på Odinsskolan. Läs mer om Salwa här.

Daniel har arbetat som lärare sedan 2013. Idag arbetar han på Odinsskolan i Göteborgs som gymnasielärare i engelska och religion. Daniels främsta uppdrag, som han ser det, är att skapa bra relationer med hans elever. Läs mer om Daniel här.

Sofia jobbar som utbildningsledare och arbetar med den pedagogiska utvecklingen tillsammans med sina lärarlag för att utveckla rutiner och strukturer. Läs mer om Sofia här.