Du är här:

Våra 150 medarbetare på ABF Vuxenutbildning är nyckeln till vår framgång. Möt några av alla våra härliga medarbetare och läs här om hur de tycker det är att arbeta hos oss.


Cecilia Dominguez – Praktikcoach

Cecilia arbetar som praktikcoach och hjälper till att motivera och stöttar elever med svårigheter att etablera sig i samhället med att bland annat hitta praktikplatser.

Vad gör du som praktikcoach?

–  Med hjälp av motiverande enskilda samtal och coachning hjälper jag eleverna att kunna komma in på arbetsmarknaden eller att gå vidare med studier. Jag kan hjälpa dem att hitta en bra praktikplats där eleven kan utveckla svenska språket, skaffa erfarenhet eller lära sig ett nytt yrke. Jag arbetar också med gruppinformationer, uppföljningar, CV skrivning och rekrytering av elever till arbetsmarknadsutbildningar.

Vad är det roligaste med ditt jobb?

– Det roligaste med mitt jobb är att få vara med och hjälpa eleverna med språkutveckling och förbättra deras möjligheter att skaffa sig ett jobb eller går vidare med studier. Det bästa med mitt jobb är att det aldrig är tråkigt, det är fantastiskt att få arbeta med människor som kommer från olika kulturer!

Vad tycker du är bästa med att arbeta på ABF Vux?

– Jag har arbetat här sedan 2010 och jag ställs ständigt inför nya utmaningar. Kollegorna är väldigt viktiga och jag har världens bästa! Jag har även bra chefer som lyssnar, kommunicerar och motiverar sina medarbetare.


Malin Nilsson – Sfi-lärare

Malin har arbetat som sfi-lärare sedan 2013 och arbetar idag med sfi-kurs b på studieväg 1 där hon hjälper människor som inte är vana studenter att lära sig svenska.

Vad tycker du är det roligaste med ditt jobb?

Jag tycker om den kreativa och sociala sidan med jobbet. Att planera och lägga upp undervisningen så att den är utmanande och givande för eleverna, att hitta nya vägar och metoder. Att pröva, anpassa och ändra och sedan se att det leder till lärande, det är det roligaste. Och mötet i klassrummet, att vi kan skratta tillsammans alltihopa, jag och eleverna. Det är jättefint.

Vad tycker du är bästa med att arbeta på ABF Vux?

Jag uppskattar att vi som SFI-anordnare kan erbjuda eleverna studier i grupper som är väl anpassade efter elevernas studiebakgrund och nivå. Det betyder att vi kan undvika att blanda studievägar och kurser i högsta möjliga mån. Kvalitén på undervisningen blir bättre för eleverna, och mitt jobb blir roligare att utföra.


Salwa Hobballah – Studieadministratör

Salwa har arbetat som studieadministratör på ABF Vuxenutbildning de senaste tre åren och ingår i ett team med flera administratörer som tillsammans stödjer lärare och elever på Odinsskolan.

Hur ser din arbetsdag ut och vad tycker du är det roligaste med ditt jobb?

–  Som studieadministratör arbetar jag med all sorts administration kring våra elever bl.a. skapa grupper/klasser, gruppbyten/avbrott, frånvaroregistrering, betygsregistrering, timberäkning och gruppstatus. Arbetet innefattar även receptionspass och telefonväxel. Det roligaste med mitt jobb är kontakten med människor och att kunna hjälpa eleverna på bästa sätt.

Vad tycker du är det bästa med att arbeta på ABF Vux?

– Att jag som anställd känner mig uppskattad. Jag är stolt över att vara en del av ABF Vuxenutbildning. Jag har trevliga kollegor och jag trivs jättebra här!