Du är här:

ABF Vux är med och inspirerar!

Nu har 85 st deltagare från besöksnäringen i Göteborg genomgått vår kurs Digital marknadskommunikation och högaktuell mötesteknik. Kursen pågick på distans under 10 dagar och var indelad i två delar: • Marknadsföring i sociala medier • Digitala möten och konferenser Kursen arrangeras av Göteborgsregionens kompetensnav, Göteborg Stad Arbetsmarknad, Vuxenutbildning och vi på ABF Vux fick…

ABF Vux är med och stärker kompetensen i förskolan.

Nu har förskolepersonal från Göteborgs stad som saknar utbildning för arbete med barn startat validering och utbildning till barnskötare och förskoleassistent. Utbildningen görs inom ramen för projektet Kompetensförstärkning förskola och deltagare från ytterligare tio kommuner kommer att starta successivt under hösten och våren. Målet är en högre andel rätt utbildad personal i regionens förskolor. Vi…

Stolt lanserar vi nu nya distansutbildningar

Vi lever i en värld av förändring och vi ser ett behov av att kunna erbjuda flera olika distansutbildningar. Under pandemin har vi arbetat med detta och tagit fram flera olika distanskurser som lanseras efter årsskiftet. Under våren 2021 kommer vi erbjuda ett 40-tal gymnasiala kurser färdigutvecklade för att kunna genomföras som renodlade distansutbildningar, de…

Corona information

Folkhälsomyndigheten har kommit ut med två nya informations filmer på fyra språk, arabiska, svenska, somaliska och engelska, som handlar om testning för Covid-19 och PCR-test. Den ena filmen har fokus på vikten av att testa sig för covid-19 om man har symtom. Den andra filmen reder ut skillnaden på PCR-test som man ska ta om…

Sök till grundläggande kurser och yrkesutbildningar!

Vi påminner dig om att imorgon 27/10 är sista dagen att söka grundläggande kurser och yrkesutbildningar med start i januari 2021.   Till dig som läser sfi Om du vill läsa en grundläggande kurs i tex matematik eller engelska måste du söka den själv. Läser du redan sfi kurs D och klarar kursen får du…

Stolt samarbete!

Som enda skola i Sverige är ABF Vux med och arbetar fram en ny metod för språkutveckling i kombination med validering och lärande. Med hjälp av specialanpassat utbildningsmaterial lär sig deltagarna på Jobbspår VTF i Angered ett yrke, samtidigt som de lär sig svenska. Målet är en anställning som utemiljöarbetare på något av de kommunala…

Gör din röst hörd!

Dina upplevelser är viktiga för skolans utveckling och kvalitetsarbete. Om skolan inte motsvarar dina förväntningar eller om du är missnöjd med något är du välkommen att kontakta oss. Vi tar gärna även emot förslag på förbättringar. Klicka här och gör din röst hörd!     

Nu är ansökan öppen till grundläggande och gymnasiala kurser samt yrkesutbildningar.

Nu är det dags att söka till kurser och yrkesutbildningar med start i januari  2021, sista ansökan är 27 oktober 2020. Yrkesutbildningar med och utan språkstöd finner du i dessa två kurskataloger: Arbetsmarknad och vuxenutbildningen klicka här  Göteborgsregionen (GRVUX) klicka här Du som studerar SFI eller Svenska grundläggande Ska välja kursen ”Tilläggsansökan” för grundläggande nivå….

Ansökan öppen för vårens kort kurs !

I år har vi alla fått ställa om vårt yrkesliv och jobbat mer på distans. Vi har fått tagit hjälp av olika digitala lösningar för att kunna utföra våra jobb. Det finns många olika digitala lösningar att ta hjälp av och det innebär nya krav på kompetens, inte minst för lärare. När datorer och surfplattor…

Ansökan till oktoberstart 2020

Nu är det dags att söka till kurser och yrkesutbildningar med start i oktober 2020, sista ansökan är fredag 14/8. Till dig som läser fristående kurser på grundläggande eller gymnasial nivå Om du vill läsa en gymnasiekurs måste du söka den själv. Läser du redan svenska som andraspråk kurs D och klarar kursen direktantas du…