Du är här:

Design av digital didaktik

Senanmälan är nu öppen. Det finns några platser kvar!

 

Kortfattat om utbildningen 

Design av digital didaktik riktar sig till dig som är pedagog eller lärare.
Använder du digital teknik i din undervisning men vill ta ett steg framåt?
Då är denna utbildning något för dig!

Design av digital didaktik handlar om hur du som lärare använder digital teknik i din undervisning. Den ökar dina kunskaper om digitalt lärande och ger dig färdighet att använda olika tekniska lösningar på ett sätt som effektiviserar undervisningen i sin helhet.

Utbildningen är på 50% på distans och pågår under 16 veckor, med kursstart 29 augusti. Den funkar fint att läsa vid sidan av ditt ordinarie jobb.

Varmt välkommen att ansöka!

Ansökan och behörighet:  Klicka och läs mer
Ansökningslänk: Här ansöker du till utbildningen

 

Fakta om utbildningen

Design av digital didaktik, 40 poäng

Senanmälan är nu öppen. Det finns några platser kvar!

Kursstart: 29 augusti, med slut i december
Omfattning och studietakt: Halvfart (50%), 16 veckor
Studieort: Distans

Utbildningen innehåller tre kurser:

 • Digitalisering och utbildningsverksamheter
 • Vetenskaplig teoribildning kring digital didaktisk design
 • Digital design i klassrummet

I denna utbildning och ovanstående kurser kommer de studerande få kunskaper om möjligheter och utmaningar  när det gäller undervisning i tekniktäta miljöer. Utbildningen utgår från utbildningsvetenskaplig teori, bildning och forskning.

Innehållet i utbildningen och kurserna behandlar digitalisering och sociala strukturer, samt undervisning, lärande och bedömning. Den studerande kommer att få göra planeringar som ska genomföras och utvärderas i sin egen pedagogiska verksamhet.

Utbildningen och kurserna tar även upp hur innehåll, pedagogiska metoder och användning av digitala teknologier samverkar i klassrumspraktiken.

Utbildningens mål: 

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha färdigheter i:

 • att reflektera över sin egen pedagogiska verksamhet utifrån direktiv i styrdokument, teoretisk
  teoribildning och forskning.
 • att välja pedagogisk metod och analysera dess påverkan på elevens lärande.
 • att identifiera och analysera utmaningar och möjligheter som uppkommer i tekniktäta miljöer.

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser att:

 • självständigt planera, genomföra och utvärdera klassrumsaktiviteter som involverar design av digital didaktik.
 • skapa pedagogiska lektionsserier som innefattar sociala strukturer, undervisning, lärande och bedömning.
 • lösa didaktiska problem som kan uppstå i en tekniktät miljö.

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om:

 • utbildningsvetenskaplig teoribildning och forskning kopplat till designen av digital didaktik.
 • möjligheter och utmaningar i undervisning i tekniktäta miljöer.
 • styrdokument som behandlar digital didaktik och digital kompetens.
 • sociala strukturer, undervisning, lärande och bedömning.

Ansökan och behörighet:  Klicka och läs mer 
Ansökningslänk: Här ansöker du till utbildningen

 

Har du frågor?
Mejla till yh.gbg@abfvux.se