Du är här:

Design av digital didaktik

 

Kortfattat om utbildningen 

Design av digital didaktik riktar sig till dig som är pedagog eller lärare.
Använder du digital teknik i din undervisning men vill ta ett steg framåt?
Då är denna utbildning något för dig!

Design av digital didaktik handlar om hur du som lärare använder digital teknik i din undervisning. Den ökar dina kunskaper om digitalt lärande och ger dig färdighet att använda olika tekniska lösningar på ett sätt som effektiviserar undervisningen i sin helhet.

Utbildningen är på 50% på distans och pågår under 16 veckor, med kursstart 24 augusti. Den funkar fint att läsa vid sidan av ditt ordinarie jobb.

Läs mer om kursen på kursens hemsida: www.dadd.se

Varmt välkommen att ansöka!

Ansökan och behörighet:  Klicka och läs mer
Ansökningslänk: Här ansöker du till utbildningen

 

Fakta om utbildningen

Design av digital didaktik, 40 poäng

Kursstart: 24 augusti, med slut 15 december
Omfattning och studietakt: Halvfart (50%), 16 veckor
Studieort: Distans
Kursens hemsida: www.dadd.se

Ansökningsperiod: pågår fram till 26 juni 2023.
Kompletteringsdatum: För besked om antagning innan sommarledigheten måste kompletteringar ske senast den 26 juni.


Utbildningen innehåller tre kurser:

 • Vetenskaplig teoribildning kring digital didaktisk design
 • Digitalisering och utbildningsverksamheter
 • Digital design i klassrummet

I denna utbildning och ovanstående kurser kommer de studerande få kunskaper om möjligheter och utmaningar när det gäller undervisning i tekniktäta miljöer. Utbildningen utgår från utbildningsvetenskaplig teori, bildning och forskning.

Innehållet i utbildningen och kurserna behandlar digitalisering och sociala strukturer, samt undervisning, lärande och bedömning. Den studerande kommer att få göra planeringar som ska genomföras och utvärderas i sin egen pedagogiska verksamhet.

Utbildningen och kurserna tar även upp hur innehåll, pedagogiska metoder och användning av digitala teknologier samverkar i klassrumspraktiken.

Utbildningens mål: 

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha färdigheter i:

 • att reflektera över sin egen pedagogiska verksamhet utifrån direktiv i styrdokument, teoretisk
  teoribildning och forskning.
 • att välja pedagogisk metod och analysera dess påverkan på elevens lärande.
 • att identifiera och analysera utmaningar och möjligheter som uppkommer i tekniktäta miljöer.

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser att:

 • självständigt planera, genomföra och utvärdera klassrumsaktiviteter som involverar design av digital didaktik.
 • skapa pedagogiska lektionsserier som innefattar sociala strukturer, undervisning, lärande och bedömning.
 • lösa didaktiska problem som kan uppstå i en tekniktät miljö.

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om:

 • utbildningsvetenskaplig teoribildning och forskning kopplat till designen av digital didaktik.
 • möjligheter och utmaningar i undervisning i tekniktäta miljöer.
 • styrdokument som behandlar digital didaktik och digital kompetens.
 • sociala strukturer, undervisning, lärande och bedömning.

Ansökan och behörighet:  Klicka och läs mer 
Ansökningslänk: Här ansöker du till utbildningen

 

Har du frågor?
Mejla till yh.gbg@abfvux.se