Du är här:

Design av digital didaktik

I höst startar kursen 30 augusti.

Vår distansutbildning Design av digital didaktik riktar sig till dig som arbetar som pedagog eller lärare inom skolväsendet.

Använder du digital teknik i din undervisning men vill ta ett steg framåt? I denna utbildning tar vi steget vidare och ser hur tekniken passar in i din undervisningssituation som helhet.

Målet med kursen är att du ska få kunskaper och färdigheter för att sätta in befintliga och nya kunskaper i ett större didaktiskt sammanhang. Att väva in de digitala verktygen i teman, och att vidga klassrummet utanför dess fysiska gränser. Utbildningen är på 50% på distans och pågår under 16 veckor. Det funkar fint att läsa vid sidan av ditt ordinarie jobb.

Just nu kanske det är viktigare än någonsin att kunna utbilda och möta eleverna på bästa sätt. Denna utbildning kommer hjälpa dig att öka dina kunskaper om digitalt lärande i ett större sammanhang och ge dig färdigheter att använda olika tekniska lösningar på ett sätt som effektiviserar undervisningen i sin helhet.

ABF Vuxenutbildning är stolta att erbjuda denna nya korta YH-utbildning Design av digital didaktik på distans.

Ansökan och behörighet:  Klicka och läs mer 

Ansökningslänk: Här ansöker du till utbildningen

Fakta om Design av digital didaktik 40 p

Ansökningsperiod: Är öppen fram till 29 augusti 2021
Kursstart: 30 augusti och slut 17 december 2021
Omfattning och studietakt: Distans, halvfart (50%), 16 veckor
Studieort: Distans, halvfart (50%), 16 veckor

Utbildningen innehåller tre kurser.

  • Digitalisering och utbildningsverksamheter
  • Vetenskaplig teoribildning kring digital didaktisk design
  • Digital design i klassrummet

I denna utbildning och ovanstående kurser kommer de studerande få kunskaper om möjligheter och utmaningar i undervisning i tekniktäta miljöer. Utbildningen utgår från utbildningsvetenskaplig teori, bildning och forskning.

Kurserna innehåller delar av styrdokumenten kopplat till kursens ämne och hur de kan appliceras i undervisningen. Innehållet i utbildningen och kurserna behandlar digitalisering av utbildningsverksamheter, sociala strukturer, undervisning, lärande och bedömning. Den studerande kommer att få göra planeringar som ska genomföras och utvärderas i sin egen pedagogiska verksamheter.

Utbildningen och kurserna tar även upp hur innehåll, pedagogiska metoder och användning av digitala teknologier samverkar i klassrumspraktiken.

Utbildningens mål: 

Efter genomförd utbildning med godkänt resultat ska den studerande ha kunskaper om:

  • utbildningsvetenskaplig teoribildning och forskning kopplat till designen av digital didaktik
  • möjligheter och utmaningar i undervisning i tekniktäta miljöer, kunskap om styrdokument som behandlar detta samt om sociala strukturer, undervisning, lärande och bedömning.

Efter genomförd utbildning med godkänt resultat ska den studerande ha kompetenser för:

  • att självständigt kunna planera, genomföra och utvärdera sin egen pedagogiska verksamhet utifrån direktiv i styrdokument, teoretisk teoribildning och forskning, samt pedagogiska metoder och didaktik och kunna möta de möjligheter och utmaningar som uppkommer i tekniktäta miljöer.

Utbildningen kopplar på ett konkret sätt ihop det teoretiska med pedagogens och lärarens pågående arbete.

Ansökan och behörighet:  Klicka och läs mer 

Har du frågor?
1. Vi har samlat de vanligaste frågor vi får under ansökningsperioden. Se Vanliga frågor & svar
2. Mejla till yh.gbg@abfvux.se eller erik.eklund@abfvux.se