Du är här:

Ansökan och behörighet

Nedan beskriver vi de grundläggande behörighetskraven samt hur ansökningsprocessen ser ut hos oss.

Här ansöker du till utbildningen  (ansökningslänken finner du även längre ner.)

Ansökan är öppen nu!

Före ansökan
1. Börja med att kontrollera att du har de förkunskapskrav som krävs för att söka utbildningen.
2. Fotografera eller skanna in dina betyg och intyg så att de finns i digitalt format. Följande ansökningshandlingar skall lämnas in med ansökan:

 • slutbetyg från gymnasieprogram som styrker din grundläggande behörighet. OBS! Vi tar inte emot oöversatta betyg/examensbevis.
 • arbetsintyg som styrker din yrkeserfarenhet på minst ett år inom skolans område.
 • övriga handlingar (t.ex. intyg och betyg) som t.ex. styrker din reella kompetens, dvs handlingar som visar att du har kunskaper och erfarenheter som krävs för att klara utbildningen.

3. Lämna in din ansökan först när du har skickat alla ansökningshandlingar du kan och eventuellt begär möjlighet att senare komplettera med de ansökningshandlingar som du inte har tillgängliga just nu.

OBS! De bifogade dokumenten ska vara tydliga för att granskas. Tar du kort på ditt examensbevis/betyg är det viktigt att du dubbelkollar att det går att tyda och granska.

Grundläggande behörighet

Du har grundläggande behörighet att antas till utbildningen om du uppfyller något av nedanstående:

 • avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxen-utbildning.
 • slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan och har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng.
 • slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning och har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng.
 • har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar något av ovanstående.
 • bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och är där behörig till motsvarande utbildning.
 • har genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Särskilda förkunskaper för denna utbildning

Utöver vad som gäller för grundläggande behörighet ställer vi krav på följande särskilda för-kunskaper:

 • godkänt betyg eller motsvarande kunskaper: Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3.
 • dokumenterad yrkeserfarenhet på minst ett år inom skolans område

Hör av dig till oss om du är osäker på om du är behörig. Vi hjälper dig!

Ansökan och anmälan

Ansökningsperioden startar nu och pågår fram till 26 juni 2023.

Här ansöker du till utbildningen

Vi bedömer din behörighet

Efter det att din ansökan har kommit in till oss tittar vi på de betyg och intyg som du har skickat. Om vi bedömer att du är behörig till utbildningen går du vidare till nästa steg som är vår urvalsprocess.

Urvalsprocessen

Om antalet sökande överskrider antalet platser för utbildningen gör vi ett urval bland samtliga behöriga sökande. De behöriga sökande kontaktas i så fall via yh-antagning.se och blir kallade till ett antagningsprov. Urvalet baseras på resultatet från särskilt prov.

Antagningsbesked

De behöriga sökande med bäst resultat från urvalet kommer att erbjudas en plats på utbildningen och övriga kommer att tilldelas en plats på reservlistan. Antagningsbeskedet skickas i slutet av juni via yh-antagning.se.
När du har fått positivt antagningsbesked behöver du inom 5 dagar tacka ja till utbildningen för att behålla din plats. Vid uteblivet svar kommer din plats erbjudas till nästa sökande på reservlistan

Har du frågor?

1. Vi har samlat de vanligaste frågor vi får under ansökningsperioden. Se Vanliga frågor & svar
2. Mejla till yh.gbg@abfvux.se