Du är här:

Sök till grundläggande kurser och yrkesutbildningar!

Vi påminner dig om att imorgon 27/10 är sista dagen att söka grundläggande kurser och yrkesutbildningar med start i januari 2021.

 

Till dig som läser sfi

Om du vill läsa en grundläggande kurs i tex matematik eller engelska måste du söka den själv. Läser du redan sfi kurs D och klarar kursen får du börja på svenska som andraspråk på grundläggande nivå utan att söka. Alla andra kurser på grundläggande nivå måste du söka själv.

Du som redan läser fristående kurser på grundläggande nivå behöver inte söka till nästa delkurs på grundläggande nivå du får en plats ändå. Om du till exempel får godkänt på Engelska steg 2 flyttas du automatiskt till Engelska steg 3.

Du som inte bor Göteborg måste alltid söka själv. Du direktantas inte till någon kurs.

Länk till ansökningssidan: https://goteborg.alvis.se/


Arkiv