Du är här:

Ansökan till oktoberstart 2020

Nu är det dags att söka till kurser och yrkesutbildningar med start i oktober 2020, sista ansökan är fredag 14/8.

Till dig som läser fristående kurser på grundläggande eller gymnasial nivå

Om du vill läsa en gymnasiekurs måste du söka den själv. Läser du redan svenska som andraspråk kurs D och klarar kursen direktantas du till svenska som andraspråk 1 på gymnasienivå. Alla andra kurser på gymnasienivå måste du söka själv.
Du som läser fristående kurser på grundläggande nivå direktantas till nästa delkurs på grundläggande nivå.
Du som inte bor Göteborg måste alltid söka själv. Du direktantas inte till någon kurs.

Länk till ansökningssidan: klicka här

Till dig som läser SFI

Du som läser SFI kan söka en grundläggande kurs i matematik, engelska eller samhällskunskap. Du söker den själv på Vuxenutbildningens hemsida(länk).

Länk till ansökningssidan: klicka här

Du måste prata med en Studie- och yrkesvägledare (SYV) och göra en studieplan innan du söker.
Studie- och yrkesvägledarna når du på mail: klicka på namnet nedan.
Birgit.engblad@arbvux.goteborg.se (SFI/Gruv)


Arkiv