Du är här:

Nu är ansökan öppen till grundläggande och gymnasiala kurser samt yrkesutbildningar.

Nu är det dags att söka till kurser och yrkesutbildningar med start i januari  2021, sista ansökan är 27 oktober 2020.

Yrkesutbildningar med och utan språkstöd finner du i dessa två kurskataloger:
Arbetsmarknad och vuxenutbildningen klicka här 
Göteborgsregionen (GRVUX) klicka här

Du som studerar SFI eller Svenska grundläggande
Ska välja kursen ”Tilläggsansökan” för grundläggande nivå. Du kan välja en kurs samtidigt med SFI eller Svenska som andraspråk grundläggande. Om du vill läsa en tilläggskurs måste du söka den själv.
Du kan välja Matematik, Engelska eller Samhällskunskap.

Du kan välja att söka en fristående gymnasiekurs i kurskatalogen om du tror att du är på gymnasienivå.

Gymnasial nivå
Du som tror att du är på högre nivå än grundläggande kan söka gymnasial kurs i kurskatalogen (gymnasiala kurser finns inte som ”Tilläggsansökan”).
Du kan bli kallad till nivåbedömning eller att skolan testar dig om du inte har betyg eller underlag från grundläggande nivå.

Du är alltid välkommen att göra en studieplanering med din studie- och yrkesvägledare på skolan där du studerar.

Klicka på länken nedan och du hittar kontaktinformation och drop-in tider till studievägledarna som finns på din skola. Välj den skolan du studerar på idag för att finna rätt person.

Klicka här 

 

 


Arkiv