Du är här:

Vanliga frågor & svar

 

Vilka är de grundläggande behörighetskraven?

Du är behörig att antas till en utbildning om du uppfyller något av följande:
1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.
3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Punkt 4 handlar om att du kan bli behörig på andra sätt än genom betyg från gymnasiet, så kallad reell kompetens. Alla människor bär med sig kunskaper och kompetenser. En del är förvärvat via formell utbildning, till exempel gymnasie- eller högskoleutbildning, medan annat kan ha kommit från arbete, föreningsverksamhet eller kurser på fritiden.

Vilka är de särskilda behörighetskraven?

För att tillgodogöra sig utbildningen, anser vi att du ska ha kunskap i svenska som motsvarar Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3. För sökande som inte har ett godkänt gymnasiebetyg i svenska, kommer en bedömning att göras i form av ett test.
Dessutom ska du ha minst ett år dokumenterad yrkeserfarenhet av pedagogiskt arbete inom grundskolan, gymnasieskolan eller vuxenutbildningen.

Vad ska jag göra innan jag skickar min ansökan?

Du bör kontrollera att du har de förkunskapskrav som krävs för att söka utbildningen. Sedan ska du samla in och förbereda dina betyg och intyg, fotografera eller skanna in dem så att de finns i digitalt format.

Vi tar inte emot ansökningshandlingar via e-post, ladda upp dessa i din ansökan.

Bifoga alla ansökningshandlingar som är relevanta för utbildningen. De bifogade dokumenten ska vara tydliga för att granskas. Tar du kort på ditt examensbevis/betyg är det viktigt att du dubbelkollar att det går att tyda och granska. Vi tar inte emot oöversatta betyg/examensbevis.

Hur länge är ansökningsperioden och när startar utbildningen?

Ansökningsperioden pågår fram till 26 juni 2023. Utbildningen startar 24 augusti 2023.

Hur ansöker jag?

Ansökan till yh-utbildningen görs via webben. Följ instruktioner och var noggrann när du skriver in din e-postadress. Glöm inte att komplettera din ansökan genom att ladda upp:

  1. Slutbetyg från gymnasieprogram som styrker din behörighet. OBS! Vi tar inte emot oöversatta betyg/examensbevis.
  2. Kopia på ev. andra betyg och arbetsintyg som är relevanta för utbildningen. Inga personbevis/pass eller liknande som inte är relevant för utbildningen.
  3. Övriga handlingar (t.ex. intyg och betyg) som t.ex. styrker din reella kompetens, dvs handlingar som visar att du har kunskaper och erfarenheter som krävs för att klara utbildningen.

Om du har ett utomnordiskt gymnasiebetyg, önskar vi att din behörighet ska vara bedömd av Universitets- och högskolerådet, UHR. 

Under Ansökan och behörighet hittar du mer information.

Här ansöker du till utbildningen

Hämtar ABF Vux Yrkeshögskola mitt gymnasiebetyg från antagning.se eller komvux?

Nej, vi hämtar inte betyg från antagning.se eller andra betygssystem. Du måste därför ladda upp alla dina gymnasiebetyg i din webbansökan.

Ansökan är inskickad, hur länge kan jag komplettera?

Ansökningsperioden är öppen tom den 26 juni 2023. För besked om antagning innan sommarledigheten måste kompletteringar ske senast den 26 juni.

Ansökan är inskickad, hur får jag svar?

Vi skickar antagningsbesked via e-post, till e-postadressen du uppgett i din webbansökan.

Ansökan är inskickad, jag kommer att vara bortrest, hur får jag svar?

Vi skickar alla antagningsbesked via e-post. Bevaka din e-post eller logga in regelbundet på ditt konto under resan.

Vad kostar det att gå denna utbildning?

Utbildningen är avgiftsfri, du betalar bara för litteratur och studiematerial.

Kan jag söka CSN?

Vår YH-utbildning berättigar till studiemedel från CSN (bidrag och/eller lån). Du söker studiemedel på www.csn.se.

Kan jag bli antagen även om jag inte uppfyller alla behörighetskrav? Ex har inte godkänt betyg i Engelska 5 som ingår i en gymnasieexamen.

För dig som inte uppfyller de formella kraven på behörighet finns ändå en möjlighet att bli antagen till en utbildning. Utbildningsanordnaren kan nämligen göra en bedömning att du som sökande kommer att kunna klara av utbildningen och arbeta inom det yrke utbildningen leder till.

Hur går bedömningsprocessen ut?

Om antalet sökande överskrider antalet platser för utbildningen gör vi ett urval bland samtliga behöriga sökande. De behöriga sökande kontaktas i så fall via antagning.se och blir kallade till ett särskilt prov. Urvalet baseras på resultatet från särskilt prov.

Hur går urvalsprocessen ut?

Om antalet sökande överskrider antalet platser för utbildningen gör vi ett urval bland samtliga behöriga sökande. De behöriga sökande kontaktas i så fall via e-post och blir kallade till ett muntligt och skriftligt prov. Urvalet baseras på resultatet från särskilt prov, betyg och yrkeserfarenhet.

Kan jag förbereda mig inför provet? Vad är det som bedöms under provet?

Du kan inte förbereda dig inför provet. På provet kommer vi att bedöma din förmåga att tillgodogöra dig utbildningen.

Antagningsbesked

De behöriga sökande med bäst resultat från urvalet kommer att erbjudas en plats på utbildningen och övriga kommer att tilldelas en plats på reservlistan. Antagningsbeskedet skickas via yh.antagning.se den 27 juni.

Hittar du inte svar på din fråga?

Mejla din fråga till yh.gbg@abfvux.se