Du är här:

Vanliga frågor & svar

Här har vi samlat frågor och svar till dig som undrar om vår yh-utbildning.

Vilka är de grundläggande behörighetskraven?

Du är behörig att antas till en yrkeshögskoleutbildning om du uppfyller något av följande:

  • Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
  • Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.
  • Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
  • Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Vilka är de särskilda behörighetskraven?

För att tillgodogöra sig utbildningen, anser vi att du ska ha kunskap i svenska som motsvarar Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1. För sökande som inte har ett godkänt gymnasiebetyg i svenska, kommer en bedömning att göras i form av ett test.

Dessutom ska du ha kunskaper i ditt modersmål eller något språk som inte ingår i en svensk gymnasieexamen. Dina kunskaper ska då motsvara minst B2 enligt den europeiska referensramen för språkundervisning.

Kan jag läsa utbildningen på distans?

Ja, Studiehandledare på modersmål går att läsa på distans då endast som halvfart, i 2 år. Nästa utbildningsstart är 28 januari 2019. Ingen aktuell ansökningsperiod för augustistart 2019.

 

Vad ska jag göra innan jag skickar min ansökan?

Du bör kontrollera att du har de förkunskapskrav som krävs för att söka utbildningen. Sedan ska du samla in och förbereda dina betyg och intyg, fotografera eller skanna in dem så att de finns i digitalt format.

Vi tar inte emot ansökningshandlingar via e-post, ladda upp dessa i din ansökan.

Bifoga alla ansökningshandlingar som är relevanta för utbildningen. De bifogade dokumenten ska vara tydliga för att granskas. Tar du kort på ditt examensbevis/betyg är det viktigt att du dubbelkollar att det går att tyda och granska. Vi tar inte emot oöversatta betyg/examensbevis.

Hur länge är ansökningsperioden och när startar utbildningen?

Nästa utbildningsstart är 28 januari 2019. Ingen aktuell ansökningsperiod för augustistart 2019.

Hur ansöker jag?

Ansökan till yh-utbildningen görs via webben. Följ instruktioner och var noggrann när du skriver in din e-postadress. Glöm inte att komplettera din ansökan genom att ladda upp:

  1. Slutbetyg från gymnasieprogram som styrker din behörighet. OBS! Vi tar inte emot oöversatta betyg/examensbevis.
  2. Kopia på ev. andra betyg och arbetsintyg som är relevanta för utbildningen. Inga personbevis/pass eller liknande som inte är relevant för utbildningen.
  3. Övriga handlingar (t.ex. intyg och betyg) som t.ex. styrker din reella kompetens, dvs handlingar som visar att du har kunskaper och erfarenheter som krävs för att klara utbildningen.

Om du har ett utomnordiskt gymnasiebetyg, önskar vi att din behörighet ska vara bedömd av Universitets- och högskolerådet, UHR. 

Under Ansökan och behörighet hittar du mer information samt ansökningslänkar.

Hämtar ABF Vux Yrkeshögskola mitt gymnasiebetyg från antagning.se eller komvux?

Nej, vi hämtar inte betyg från antagning.se eller andra betygssystem. Du måste därför ladda upp alla dina gymnasiebetyg i din webbansökan.

Ansökan är inskickad, hur länge kan jag komplettera?

Sista ansökningsdag för januaristart är 18 oktober men du kan komplettera din ansökning senast 18 november.

Ansökan är inskickad, hur får jag svar?

Svar kommer per e-post till e-postadressen du uppgett i din webbansökan.

Ansökan är inskickad, jag kommer att vara bortrest, hur får jag svar?

Vi skickar alla antagningsbesked via e-post, bevaka din e-post eller logga in regelbundet på ditt konto under resan.

Vad kostar det att gå denna utbildning?

Utbildningen är avgiftsfri, du betalar bara för litteratur och studiematerial.

Kan jag söka CSN?

Vår yh-utbildning berättigar till studiemedel från CSN (bidrag och/eller lån). Du söker studiemedel på www.csn.se. Information om studieperiod och antal yh-poäng som du måste lämna in till CSN, finns på sidan Studiehandledare på modersmål.

Kan jag bli antagen även om jag inte uppfyller alla behörighetskrav? Ex har inte godkänt betyg i Engelska 5 som ingår i en gymnasieexamen.

För dig som inte uppfyller de formella kraven på behörighet finns ändå en möjlighet att bli antagen till en utbildning. Utbildningsanordnaren kan nämligen göra en bedömning att den sökande kommer att kunna klara av utbildningen och arbeta inom det yrke utbildningen leder till.

Hur går bedömningsprocessen ut?

Efter det att din ansökan har kommit in till oss tittar vi på de betyg och intyg som du har skickat. Om vi bedömer att du är behörig till utbildningen går du vidare till nästa steg, som kallas urvalsprocess.

Hur går urvalsprocessen ut?

Om antalet sökande överskrider antalet platser för utbildningen gör vi ett urval bland samtliga behöriga sökande. De behöriga sökande kontaktas i så fall via e-post och blir kallade till ett muntligt och skriftligt prov. Urvalet baseras på resultatet från särskilt prov, betyg och yrkeserfarenhet.

Kan jag förbereda mig inför provet? Vad är det som bedöms under provet?

Du kan inte förbereda dig inför provet. Provet är uppdelat i två delar, vi bedömer dina läs- och skrivförmåga samt muntliga färdigheter på svenska.

Antagningsbesked

De behöriga sökande med bäst resultat från urvalet kommer att erbjudas en plats på utbildningen och övriga kommer att tilldelas en plats på reservlistan.

Finns det praktikperiod?

Ja, två praktikperioder eller LIA-perioder som de heter (Lärande i arbete) finns under vår yh-utbildning. Genom LIA får du arbetslivserfarenhet och möjlighet att prova ditt kommande yrke redan under utbildningen.

Hur många lektioner är det, kan jag arbeta vid sidan om?

Det är cirka 15 timmar lärarledda lektioner per vecka när man läser på helfart i Göteborg. Därutöver förväntas du arbeta med olika grupparbeten eller projekt samt studera på egen hand. Därför är det viktigt att du är tillgänglig dagtid, heltid. Det är du själv som avgör om du kan kombinera ditt arbete med studier.

Läser du distans, är du bunden att komma till 5 fysiska träffar i Göteborg.

Hittar du inte svar på din fråga?

Mejla din fråga till yh.gbg@abfvux.se eller ring utbildningsledare Joanna Castro, 076-949 40 72, måndag till fredag kl 13-17. Övriga tider, mejla.