Du är här:

ABF Vux är med och inspirerar!

Nu har 85 st deltagare från besöksnäringen i Göteborg genomgått vår kurs Digital marknadskommunikation och högaktuell mötesteknik. Kursen pågick på distans under 10 dagar och var indelad i två delar:
• Marknadsföring i sociala medier
• Digitala möten och konferenser

Kursen arrangeras av Göteborgsregionens kompetensnav, Göteborg Stad Arbetsmarknad, Vuxenutbildning och vi på ABF Vux fick uppdraget att utföra den.

-Vid denna kursframtagning visade vi på ABF Vux att vi är rätt rustade att skapa en utbildning efter marknadens behov. Vi har rätt kompetens, är snabba och lyhörda för vår uppdragsgivare, säger Monica Bergqvist.

Syftet med kursen är att inspirera till att utveckla kundmöten och event. Deltagarna ska få verktyg som underlättar för dem att nå sina målgrupper via olika sociala kanaler. I denna kurs använde vi oss av både egna lärare och externa experter.

-Vi på ABF Vux är stolta att få detta uppdrag, att få inspirera med den nya tekniken inom mötesindustrin och marknadsföring, säger Carl Lindén.

 


Arkiv