Du är här:

ABF Vux yrkeshögskola

Yrkeshögskolan är en eftergymnasial utbildningsform med en tydlig inriktning mot ett yrke. Utbildningen är framtagen i nära samarbete med arbetslivet som har uttryckt ett starkt behov av just denna kompetens.

Gemensamt för alla yrkeshögskoleutbildningar är att de är avgiftsfria och berättigar till studiemedel. Du betalar bara för litteratur och studiematerial. På de flesta yrkesutbildningar varvas teori med praktikperioder hos olika arbetsgivare, så kallad LIA – Lärande i arbete. Du får arbetslivserfarenhet och få känna på din kommande yrkesroll redan under studietiden.

En yrkeshögskoleutbildning genom ABF Vux ger dig en kompetens inom ett efterfrågat yrkesområde och goda möjligheter till att få jobb efter avslutad examen.

Välkommen till ABF Vux Yrkeshögskola!

Studiehandledare på modersmål är vår ettåriga yrkeshögskoleutbildning för dig som vill arbeta i skolan. Genom utbildningen får du kunskaper om pedagogik, svensk skolkultur, handledning och språkinlärning.

Ansökan och behörighet

Just nu finns det inga aktuella ansökningsperioder för vår utbildning Studiehandledare på modersmål.

Vanliga frågor och svar

Här har vi samlat de typiska frågor som vi får under ansökningsperioden. Se våra svar under Vanliga frågor & svar >