Du är här:

Nu är det dags att söka till fristående kurser och yrkesutbildningar!

Ansökningsperioden för fristående kurser är mellan 15 december 2020 – 14 januari 2021.
Kursstart 22 mars 2021

Ansökningsperioden för yrkesutbildningar är mellan 13 januari – 2 februari 2021.

Yrkesutbildningar med och utan språkstöd finner du i dessa två kurskataloger:
Arbetsmarknad och vuxenutbildningen klicka här 
Göteborgsregionen (GRVUX) klicka här

Obs ! Efteranmälan till yrkesutbildningar på GR- vux öppnar den 16/12

Till dig som läser Sfi eller SASG och vill läsa engelska eller matematik.

Du ska välja kurserna som kallas ”Tilläggsansökan” för grundläggande nivå.

Gymnasiala kurser hittar du separat i kurskatalogen.

 

Läser du en delkurs på grundläggande: svenska, engelska eller matematik och klarar delkursen, antas du till nästa delkurs på grundläggande nivå.

Du måste ansöka till gymnasienivå efter att du är klar med grundläggande.

(Du som inte bor Göteborg måste alltid söka till nästa delkurs även på grundläggande nivå).

 

Du är alltid välkommen att göra en studieplanering med din studie- och yrkesvägledare på skolan där du studerar.

Klicka på länken nedan och du hittar kontaktinformation och drop-in tider till studievägledarna. Välj den skolan du studerar på idag för att finna rätt person.

Klicka här 


Arkiv