Du är här:

ABF Vuxenutbildning certifierat enligt FR2000

ABF Vuxenutbildning arbetar med tydliga processer och ständig förbättring. Nu kan vi också visa omvärlden det genom att vi ha certifierats enligt ledningssystemet FR2000.

I och med att allt fler organisationer ställer krav på att deras kunder och samarbetspartners har ett kvalitets- och miljöledningssystem har ABF Vuxenutbildning AB valt att bli certifierat för FR2000, utgåva 2017. Certifieringen är ett bevis på att vårt ledningssystem är integrerat i vårt företag och att vi säkerställer viktiga krav på kvalitet, miljö, kompetensförsörjning, hälsa och säkerhet.

– Certifieringen ger våra kunder trygghet och visshet om att vi möter deras förväntningar och krav. Vi valde FR2000 då det är likställt  med ISO 9001 och 14001 men omfattar fler områden vilket ger våra kunder ytterligare trygghet i valet av oss som leverantör. Det har varit en milstolpe under ett års tid för oss att klara certifieringsprocessen med egna resurser vilket vi har gjort och är stolta över. Detta har medfört ett högt engagemang i organisationen, vi har dels fått bekräftelse på att vi lever upp till många av standardens krav men vi har också sett ett ökat ansvarstagande i att vi utvecklar oss inom dessa viktiga områden, säger Marie Rydne, VD ABF Vuxenutbildning.

Du kan läsa mer om FR2000 här.

 


Arkiv