Du är här:

Sex nya sfi-filmer i sex språkversioner

ABF Vuxenutbildning har tagit fram sex nya filmer för att beskriva vår verksamhet. Filmerna är översatta från svenska till arabiska, engelska, persiska, somaliska och tigrinja och handlar om:

  • Att utveckla språk på en arbetsplats
  • Studieteknik
  • Källkritik
  • Skolans likabehandlingsplan
  • Att kombinera språk- och yrkesutbildningar
  • Skolans roller (dvs. specialpedagog, kurator, coach, lärare, studieservice)

Finansieringen för filmerna kommer från Skolverkets statsbidrag om att utveckla sfi och filmproduktionen är framtagen med hjälp av Göteborgsregionens filmteam.

– Min tanke med filmerna har varit att lyfta fram information som eleverna behöver när de börjar hos oss. Eftersom vi har kontinuerlig antagning på sfi kan det ibland vara svårt att säkerställa att alla elever får rätt information. Dessutom är många elever nybörjare på svenska just när de kommer, och kan behöva höra informationen på sitt eget språk, säger Fredrik Harstad som ansvarat för projektet.

Här kan du se alla filmer!


Arkiv