Du är här:

Göteborg Stad ger ABF Vux fortsatt förtroende för vuxenutbildning

Förra veckan fattades beslut om tilldelning av Kommunal Vuxenutbildning i Göteborg Stad.  Vi är stolta att vi har fått ett fortsatt förtroende för att vara stadens leverantör. Avtalet gäller från 1 juli 2021 till 30 juni 2024.     

Vi är väldigt glada över tilldelningen och det förtroende Staden visar oss genom tilldelningen av SFI, Gymnasial Vuxenutbildning, Skräddarsydda kompetensutvecklingsinsatser och flera yrkesutbildningar. ABF Vuxenutbildning är i och med denna fortsatt en heltäckande aktör inom Vuxenutbildningen i Göteborg.

-Vi ser fram emot att utvecklas i samverkan med Staden och Göteborgs invånare i detta förtroendefulla uppdrag under den kommande avtalstiden. Nu väntar en överprövningsperiod om tio dagar vilket gör att vi inväntar besked om avtalstecknande och planering för uppstart av det nya uppdraget, säger Marie Rydne, VD ABF Vuxenutbildning.


Arkiv