Du är här:

Ny chefredaktör och nytt nummer av Världen&vi

Årets första nummer av Världen&vi är den 17:e i ordningen sedan tidningen startades 2013. Tidningen är skriven och planerad av sfi-elever med svenska som andra språk på ABF Vux i Göteborg.

Varje nummer av tidningen Världen&vi har ett tema som eleverna själva väljer och bearbetar ur sitt perspektiv. Årets första nummer av Världen&vi handlar om mat och tar upp likheter och skillnader mellan matkulturer, tabun kring livsmedel och könsroller i köket. I tidigare nummer har man kunnat läsa om bland annat, yttrandefrihet, mänskliga rättigheter och kvinnors rättigheter.

Tidningen Världen&vi startades upp som ett skolprojekt på ABF Vux sfi-utbildning i Göteborg 2013. Den blev snabbt ett uppskattat läromedel för sfi-lärare runt om i landet då det till varje nummer medföljer en lärarhandledning med uppgifter som är kopplade till de nationella målen på sfi-kurserna. Tidningen fick också 2013 priset European label (en kvalitetsutmärkelse för bra projekt inom språk och undervisning) av EU kommissionen. Journalisten Fatima Grönblad tog över chefredaktörskapet för Världen&vi vid årsskiftet.

Hur känns det att ta över chefredaktörskapet Fatima?

Det är otroligt kul! Jag läste själv tidningen innan jag började på ABF Vux. Det är en ära att få chansen att stötta eleverna i att förmedla sina erfarenheter, berättelser och åsikter på ett språk som är nytt för dem. Det är häftigt att se hur stolta många blir av att lyckas få fram det man vill säga på svenska.

Vad är det unika med just Världen&vi:s redaktion?

Jämfört med andra tidningsredaktioner är vår redaktion helt unik då den består av elever som läser sfi. Det ger oss en unik utgångspunkt i redaktionsarbetet som gör att tidningen kan förmedla många olika perspektiv. Redaktionsarbetet ger våra sfi-elever en möjlighet att kunna förbättra sina språkkunskaper genom att det är de som planerar kommande nummer och skriver texterna. Förutom att de stärker sina språkkunskaper får de också en chans att berätta om sina liv och göra sin röst hörd i Sverige.

Nästa nummer, hösten 2019

Nummer 2 av Världen&vi planeras till hösten 2019 och kommer handla om religion.

Kortfakta om Världen&vi

  • Tidningen Världen&vi kom ut för första gången 2013 och kommer ut 3-4 gg/år.
  • Tidningen trycks i ca 2000 exemplar men kan också fås digitalt.
  • Tidningen är skriven av SFI-elever i Göteborg.
  • Tidningen används som läromedel inom sfi-utbildningar samt kurser med svenska som andraspråk.
  • Medföljande lärarhandledning. Med varje tidning medföljer också en lärarhandledning med uppgifter som är kopplade till de nationella målen på sfi-kurserna.
  • Världen&vi fick 2013 europeiska utmärkelsen för språk, European Label. Priset som delas ut av EU kommissionen är en europeisk kvalitetsutmärkelse för bra projekt inom språk och undervisning.

Läs mer om Världen&vi

————————————————————————————————————————

Kontakta ABF Vux

Pedagogisk utvecklingsledare: Fredrik Harstad, e-post: fredrik.harstad@abfvux.se, mobil: 0730-84 39 91

Chefredaktör Världen&vi: Fatima Grönblad, e-post: fatima.gronblad@abfvux.se, mobil: 076-2367128

ABF Vux växel: 031-333 20 60

 


Arkiv