Du är här:

Viktig information gällande Coronaviruset

ABF Vux följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och verksamheten fortgår som vanligt.  Idag har alla elever som går på ABF Vuxs skolor i Göteborg fått sms med information om att undervisningen fortgår som vanligt men att man ska stanna hemma om man är sjuk.

Vi följer utvecklingen och Folkhälsomyndigheternas uppmaningar. De uppmanar alla som har symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, att avstå från sociala kontakter som riskerar att sprida smitta. Det är viktigt att var och en med symtom, även milda, begränsar sociala kontakter där smitta riskerar att överföras. Det gäller i arbetslivet och i privatlivet – detta kan bidra till att minska spridningens omfattning.Vi uppmanar alla som är sjuka stanna hemma, allt för att undvika att smitta andra.

Enligt folkhälsomyndigheten så smittas viruset genom kontakt mellan människor eller genom hostningar och nysningar, så kallad droppsmitta. Som vid de flesta virussjukdomar så kan man minska risken för att sprida eller skydda sig mot smittan genom att tvätta händerna ofta och eventuellt komplettera med handsprit när du inte har möjlighet att tvätta händerna samt genom att hosta och nysa i
armvecket.

Hur gör skolan för att minska risken för att smittan sprids?

  • Vi har extra städning av lokalerna.
  • Vi uppmanar till god möjligheter att hålla en bra handhygien, tvätta händerna ofta med tvål och vatten.
  • Vi rekommenderar att man hämtar information om viruset från trovärdiga källor. Det finns mycket felaktig information om viruset och det kan vara svårt att veta hur man ska göra.
  • Vi uppmanar alla som är sjuka stanna hemma, allt för att undvika att smitta andra. Det är viktigt att alla försöker minska spridningen av eventuell smitta. Detta för att skydda de människor som är extra känsliga, t.ex. gamla och personer som har andra sjukdomar.

Du kan följa myndigheterna på länkarna nedan:

Folkhälsomyndigheten

Information på olika språk

1177.se 

Krisinformation.se

World health organization


Arkiv