Du är här:

Mänskliga rättigheter 70 år

Idag för 70 år sedan antogs FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Dessa 30 artiklar la grunden för rättigheter som många av oss anser är självklara; rätten att leva, arbeta, älska, tro, resa och utbilda sig utan rädsla eller hot.

Mänskliga rättigheter är temat i senaste nummer av vår elevtidning Världen&vi, som har fått ett nytt utseende och fler sidor. Du kan beställa ditt exemplar här: Beställ ditt ex här >


Arkiv